HAT. 217/11968

16 Zilhicce 1218

Konyalıların Vali Abdurrahman Paşa'yı Konya'ya almamak sureytiyle gazab-ı padişahiyi mucib olan hilaf-ı rıza hareketleri