C. AS. 189/8166

12 Şevval 1219

Üsküdar Ocağı'na bağlı Kırşehri'nde münasib bir mahalde neferat oturtulacak bir kışla inşasıyla sefer ve hazırda mevcut bulunup talim ve terbiye ile meşgul olmaları şartıyla yarım orta piyade asker yazılması hakkında Karaman Valisi Vezir Abdurrahman Paşa'ya gelen ferman okunarak kazalardan 600 asker tertip edildiğine ve Kırşehirli Kamilzade Feyzi Ağa başbuğ nasb ile sağ kolağası ve elyevm mevcut olan askerin Bölükbaşısı Ahmed dahi kol milazımı tayin edilerek elbiselerini giydikleri ve asker yazma işinin bitirileceği.