HAT. 111/4421

29 Zilhicce 1219

Karaman ve Akşehir sancaklarındaki tevliyet, mukataat ve sair iltizamatın Karaman Valisi Abdurrahman Paşa'ya ihalesi fermanına hatt-ı hümayun çekilmesine dair. a.g.y.tt