HAT. 64/2780

29 Zilhicce 1220

Abdurrahman Paşa maiyetindeki askerin muharebe meydanında telef olan atlarının yerine at gönderileceğine dair. a.g.y.tt