C. DH. 250/12465

5 Zilkâde 1223

Abdurrahman Paşa ile Ramiz Paşa'nın hayyen veya meyyiten ele geçirilmesi için serasker tayin olunan vezir kapudan paşaya harçlık olarak seferiye akçesinden yirmibin kuruşun verilmesine dair defterdara buyruldu.