C. ML. 40/1839

9 Zilkâde 1223

Firari kadı paşa ve etbaına ait olup miriye zabtolunan hayvanların iaşe masrafı.