C. DH. 24/1194

10 Zilkâde 1223

Üçüncü Sultan Selim vükelasından olup İstanbul'dan firar etmiş olan Ramiz ve Kadı Abdurrahman Paşaların hayyen veya meyyiten elde edilmelerine dair hüküm