C. DH. 210/10482

27 Zilhicce 1223

Veladet-i hümayunda padişahtan şerbet getiren ağaya ve Teke Sancağı Mütesellimi tarafından Kadı Paşa'nın tutulduğu haberiyle gelen Tatara kaymakam paşa huzurunda giydirilen kaput bedellerinin verilmesine dair.