HAT. 666/32466

29 Zilhicce 1223

İstanbul'a davet edilip Üsküdar'da ikamet ettirilen Kadı Abdurrahman Paşa'ya Kütahya eyaletinin tevcihi hakkında. a.g.y.tt