C. ML. 355/14563

16 Rebiülevvel 1224

Kadı Paşa'nın muhallefatı mirice zabtolunduğundan müşarünileyhden iki zatın matlubu olan akçenin mirice tesviyesi icap edeceği.