C. ML. 268/10957

10 Cemâziyelevvel 1224

Vefat eden kadı Abdurrahman Paşa'nın Konya ahalisinden Vesleli Yuvan oğullarından ve saireden matlubatının miri için tahsil edilmesi.