HAT. 1509/2

18 Recep 1224

Teke Sancağı Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'nın Karaağaç kazasına bağlı Yatağan karyesinde inşa ettiği mescidin cami'e tahvili ve hitabetinin Seyyid Şeyh Ömer Halife'ye tevcihi.