C. EV. 357/18125

29 Ramazan 1224

Antalya'da Elmalı Mahallesi'nde Teke Sancağı Mütesellimi Kapucubaşı'larından Hacı Mehmed Ağa Camii'nin imamet cihetinin tevcihi. g.tt