C. DRB. 15/730

29 Zilkâde 1224

Bozkır Madeni'ne merbut köyler halkının çoğu Kadı Abdurrahman Paşa ve avanesinin tazyiki neticesi olarak dağılmış olduğundan madenin işletilmesini temin için diğer kazaların madene rabtı.