C. ML. 80/3690

2 Cemâziyelâhir 1225

Kadı Abdurrahman Paşa'nın muhallefatı hakkında Alaiye mütesellimine yazılan hüküm.