C. ML. 81/3716

11 Cemâziyelâhir 1225

Kadı Paşa'nın vefatında mirahoru ile diğer üç kimse, müteveffaya ait otuz bin kileden ziyade buğdayını zabt ve beynlerinde taksim etmiş olduklarından zahire çıkarılarak İstanbul'a gönderilmesi için Alaiye mütesellim ve kadısına hüküm.