C. ML. 346/14242

13 Şaban 1225

Teke Sancağı'nda istenilen bin nefer asakirin beheri için yüz kuruş bedel tahsili maddesine dair.