C. ML. 83/3811

18 Ramazan 1225

Kadı Paşazade Mirimiran'dan Abdullah Paşa'nın babasından kalan bir çok emval ve eşyayı sakladığı haber verilen yerlerin taharrisiyle emval-i mezkûrenin meydana çıkarılarak miri için zabtına dair Beyşehri mütesellimine hüküm.