C. AS. 490/20455

25 Rebiülevvel 1226

Teke Sancağı'ndan orduya istenildiği halde gelmeyen 1000 nefer piyade süvarinin yerine beher nefer için yüzer kuruş bedeliyesinin gönderilmesi.