HAT. 998/41927

24 Şaban 1226

Ordu için Teke Sancağı'na müretteb askerden piyade kısmının affına dair Antalya kadısından gelen ilamı gönderdiğine dair Serdar-ı Ekrem Ahmed Paşa'dan kaymakamlığına yazılan tahrirat.