HAT. 470/22967

29 Zilhicce 1226

Akşehir Sancağı'nın Karaman Valisi Elhac Ali Paşa, kethüdası Memiş Paşa'ya, mirimiranlıkla tevcihini iltimas ettiğinden müsaade buyrulduğu takdirde Aksaray ve Sultanönü sancaklarından birinin de Süzebolu Muhafızı Derviş Hasan Paşa'ya tevcihi hakkında. a.g.y.tt