HAT. 300/17839

29 Zilhicce 1226

Antalya Kalesi'nin Teke Mütesellimi Mehmed Ağa'nın biraderi tarafından basılıp bazı eşya ve emvali afveylemesiyle mütesellim-i mümaileyh tarafından bilmuharebe kale zabt ve biraderi derdest edilip idam edilmiş olduğundan, bu babda kendisine tevcihat yazılıp yazılmaması istizanına dair.