HAT. 986/41753

29 Rebiülâhir 1227

Teke Mütesellimi iken ölen Mehmed'in külliyetli serveti olduğuna, Kadı Abdurrahman Paşa'nın da metrukatını ele geçirdiğine binaen bir hayli yekune baliğ olması memul muhallefatının zabtı için mahallinde tedbir alınmasına dair Sadrazam ve Serdar-ı Ekrem Ahmed Paşa'nın tahriratı.