Antalya Kalesi'nin Tamir ve İstihkâmı

23 Cemâziyelâhir 1230

Antalya Kalesi'ne gönderilecek teferruatıyla altı kıta top ve cebehane arabalarının Top Arabaları Ocağı mevcudundan ayrılarak bölükbaşıya teslim olunduğu.

24 Rebiülâhir 1230

Antalya Kalesi'nde mevcud top kundaklarının tamiri için Teke ve Hamid sancakları mutasarrıfı Vahid Paşa'nın talebi üzerine Tophane-i Amire'den bir nefer marangoz ve Tersaneden bir nefer makaracı gönderildiği.

Sayfalar