Kavalalı Mehmed Ali Paşa

9 Muharrem 1244

Mısır Valisi Hacı Mehmed Paşa'nın denizden Antalya İskelesi'ne gönderdiği hazinenin salimen İstanbul'a ulaştırılması için hayvan ve araba tedariki hakkındaki tamim emrinin kazalara vusulüne dair ilam.

29 Şevval 1243

Mısır Valisi Hacı Mehmed Ali Paşa'nın yeğeni İbrahim Bey'in Mısır'a azimeti münasebetiyle İstanbul'dan Antalya'ya kadar yolda geçeceği kazalarda emniyet ve rahatının teminine dair hüküm. g.tt

29 Muharrem 1237

Mısır Valisi Hacı Mehmed Paşa'nın oğlu İskender Bey Mısır'dan gemi ile Antalya'ya ve oradan kara yoluyla İstanbul'a geleceğinden konaklarda hürmet ve riayet ve muhataralı yerlerde cebeli terfik edilmesi hakkında yol üzerinde bulunan bazı kazalara. g.tt