C. DH. 118-5895

29 Şevval 1243

Mısır Valisi Hacı Mehmed Ali Paşa'nın yeğeni İbrahim Bey'in Mısır'a azimeti münasebetiyle İstanbul'dan Antalya'ya kadar yolda geçeceği kazalarda emniyet ve rahatının teminine dair hüküm. g.tt