Tekelizade Adile Hanım

14 Ramazan 1269

Tekelizade muallakatından Adile Hanım'ın mahlul olan maaşı. (4. Tahrir)

29 Zilhicce 1235

Teke sancağı mütesellimi Hacı Mehmed Ağa ile kardeşleri maktul İbrahim'in kız ve erkek çocuklarının mikdarı ve isimlerini havidir.