Donanma Kalyonları Vergisi

24 Cemâziyelevvel 1229

Teke gailesi yüzünden tahsil edilemeyen on bin kuruş kalyoncu bedeliyesinin tahsil ve irsali.

16 Muharrem 1224

Taşra kazalarından Tersane Hazinesi'ne müretteb kalyoncu bedeliyesinden bakaya kalan Teke Sancağı kalyoncu bedeliyesi beş bin kuruşun acilen tahsil ve irsali.

4 Zilkâde 1220

Alaiye ve Antalya kazalarından mürettep kalyoncu bedeliyesinin tahsil ve irsali

26 Rebiülâhir 1220

Donanma kalyonları için Teke sancağından müretteb iki yüz nefer kalyoncu neferatı.

5 Rebiülâhir 1220

Donanma kalyonları takınları mevacipleri için kazalara tertip edilmiş olan mebaliğin tahsil ve irsali hakkında Antalya kadısına hüküm.

18 Zilhicce 1206

Donanma kalyonları için Teke ve Alaiye sancaklarından müretteb dört yüz kalyoncu neferatının bedelatı.