C. BH. 267/12309

4 Zilkâde 1220

Alaiye ve Antalya kazalarından mürettep kalyoncu bedeliyesinin tahsil ve irsali