C. BH. 23/1076

18 Zilhicce 1206

Donanma kalyonları için Teke ve Alaiye sancaklarından müretteb dört yüz kalyoncu neferatının bedelatı.