HAT. 294/17483

29 Zilhicce 1228

Firari Ramiz Paşa ve Abdurrahman Paşa'nın İstanbul'a gelecekleri haberi Yeniçeriler beyninde kilü kali mucib olduğundan, bunun hilaf-ı vaki olduğunun Yeniçerilere bildirileceği arzolundukda, yeniçeri Ocağı'na husumeti olmadığı ve anlardan zaferler beklediği hakkında irade. a.g.y.tt