C. DH. 76/3780

19 Zilkâde 1229

Maktul Tekelioğlu İbrahim'in civar vilayet ve kazalara dağılmış olan hasımlarının memleketlerine iadesi ve miriye olan borçlarının taksitle raptı hakkında Teke Mutasarrıfı Mehmed Vahid ve Anadolu Valisi Şakir Paşa'lara ve saireye hüküm.