HAT. 1224/47833 A

29 Recep 1235

Selanik Valisi Selim Sırrı Paşa'nın Kapı Kethüdası Esat Efendi'den Sadaret'e yazılan ariza olup Tekelioğlu müteallikatından Selanik'e nefyedilenlerin isimlerini havi bir defter ihracı ricasına dairdir.