EV. d. 10145

1251

Antalya'da Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa Camii ve Medresesi Vakfı muhasebesi