C. ML. 178/7540

19 Cemâziyelevvel 1200

Hamid Mukataası'ndan Hassa Ağalarından İsmail ve Mehmed'in hisseleri Teke Mütesellimi Ebubekir'e ihale edilmiş olduğundan iltizam bedelinin ve miri hissesinin zamanında tesviyesi ve ahaliye gadredilmemesi.