C. TZ. 26/1251

9 Recep 1211

Teke Sancağı'ndaki sabi, mütekait zeamet ve timarların cebeli bedellerinin tahsil ve irsali vesair hususata dair sebkeden tebligata cevaben Teke Mütesellimi Hacı Mehmed imzasıyla. (Hacı Mehmed mührü ile)