C. AS. 980/42732

28 Cemâziyelâhir 1213

Mısır İskenderiyesi'nin Fransızlardan kurtarılması için isimleri yazılı kazalardan tertip ve Antalya İskelesi'nden isticar olunan gemiler ile Murabıtzade maiyetine isal edilecek piyade askeri hakkında Teke Sancağı Mütesellimi Mehmed ile Antakya naibine hüküm.