C. AS. 902/38862

29 Cemâziyelâhir 1213

Mısır İskenderiyesi'nin kurtarılmasına memur edilen Rodos Sancağı Mutasarrıfı Hasan Bey'in Teke ve Menteşe sancaklarından yazılanlardan başka yerden maiyetine asker yazması. g.tt