HAT. 217/11957

29 Ramazan 1218

Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'nın Çelebi Efendi'nin medhaliyle arazili ahalinin hücumu ve fesat neticesinde Konya'dan çıkmağa mecbur kaldığı.