HAT. 217/11908

29 Ramazan 1218

Bedeliye tahsili vesilesiyle Konya'ya gönderilen çukadarın, Çelebi Efendi'yi Konya'dan çıkarmağa memur edildiği.