HAT. 215/11835

29 Ramazan 1218

Vali Abdurrahman Paşa'yı kabul etmeyerek tardeden fesedenin arasından çıkarak Kütahya veya Karahisar'da oturması hakkında Konya'da Çelebi Efendi'ye yazılan tahrirat.