HAT. 217/11953

8 Zilhicce 1218

Konya'da fitneyi bastırmak için gönderilen Kapıcıbaşı İsmail Ağa'yı Çelebi Efendi'nin bırakmaması ve muhalefette ısrar olunması üzerine Sadrazam Yusuf Paşa tarafından Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'ya yazılan tahrirat.