HAT. 216/11887

29 Zilhicce 1218

Cebbarzade'ye yazılacak tahriratta "hem Abdurrahman Paşa hem de Saltanat-ı Seniyye'nin namusunu itmama say ve gayret edilmesi" cümlesinin tekrar tekit olunması. a.g.y.tt