HAT. 39/1950 C

7 Muharrem 1219

Konya'da zuhur eden hadise sükun bularak devletin emrine halkın itaat gösterdiğine Abdurrahman Paşa'nın Silleye'ye geldiğine dair Konya Kadısı Şeyhzade Mustafa imzası ile Cebbarzade'ye yazılan tahrirat.