HAT. 39/1950 A

13 Muharrem 1219

Karaman Beylerbeyi Abdurrahman Paşa'nın tekrar hükümet mevkiine gelerek idareyi ele aldığına ve hükümet konağının yağmasında dört yüz kise parası kaybolduğunu söylemekte olduğuna dair Cebbarzade Süleyman Bey'den kapıkethüdasına yazılmıştır.