HAT. 519/25384

29 Zilhicce 1224

Kadı Abdurrahman Paşa'nın katline memur Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'nın gelen kaimesinin takdim olunduğu ve Mehmed Ağa'nın taltifinin icab ettiği. a.g.y.tt