C. DH. 72/3592

21 Muharrem 1225

Bozkır madeni reayasından ve Konya'nın Sille karyesi ahalisinden İlya'nın muhallefatı miriden zabtedilen karaman valisi Kadı Abdurrahman Paşa'ya 1,766 kuruş borcu olduğu.