HAT. 520/25424

13 Recep 1225

Müteveffa Fazıl Paşa'nın muhallefatı hakkında müdahaleden hali kalmayan Teke Mütesellimi Hacı Mehmed Ağa'nın men olunması için veresesinin şikayetinin sunî olduğu, bilakis muhallefatın zahire ihracı için müekked emir gönderilmesi hakkında Sadrazam Yusuf Paşa'nın tahriratı.