C. AS. 597/25144

27 Ramazan 1225

Meşta-yı Ordu-yu Hümayun için Teke'den mürettep bin nefer piyade ve süvari gelmediğinden bedele rabtıyla paranın tahsili ve Ordu Hazinesi'ne gönderilmesi.