C. ML. 224/9334

19 Şevval 1225

Teke Mütesellimi Kapıcıbaşı Mehmed Ağa'nın aldığı meblağın hesabına irad kaydolunarak Zahire Hazinesi'nden verilmek üzere kaimesini taleb eden Teke ve Hamid Mübayaacısı'nın verdiği takrir